tema se obradjuje kroz razgovor


Radionice

Imamo 1 radionicu u okviru metoda 'tema se obradjuje kroz razgovor', podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade

Poznajem zanimanja, puteve obrazovanja i karijere


Upoznavanje sa različitim izvorima informacija o školama, zanimanjima i karijeri, samostalno prikupljanje, selektovanje i obrada relevantnih informacija