Skaliranje


Radionice

Imamo 2 radionice u okviru metoda 'Skaliranje', podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade

Priprema za realne susrete


Analiza potrebai želja mladih za isprobavanjem radne prakse, analiza sredine i mogućnosti za isprobavanje prakse u okruženju

Stereotipi koji se tiču pola i netradicionalnih zanimanja


Osvešćivanje i prevazilaženje stereotipa koji se tiču pola i shvatanja o tipično muškim i tipično ženskim zanimanjima