SWOT analiza

Metoda u kojoj se analiziraju u odnosu na određenu temu ili problem unutrašnje snage i slabosti i spoljašnje mogućnosti i prepreke.

  • Voditelj bira problem koji proizilazi iz teme koja se razmatra i koja je relevantna za učesnike/učesnice.

  • Obezbeđuje materijal za primenu tehnike: definisan problem na kartici za svaku grupu, shemu SWOT analize na flip-čart papiru, flomastere u različitim bojama i flip-čart papir za svaku grupu.


 

SHEMA ZA SWOT ANALIZU

UNUTRAŠNJESNAGESLABOSTI


 

 SPOLJAŠNJEMOGUĆNOSTIPREPREKE 

  • Voditelj priprema uvod u problem kroz najavu teme. Formira male grupe učesnika/učesnica i poziva ih da pogledaju karicu na kojoj je napisan problem, da razmisle o problemu a onda da sagledaju unutrašnje snage i slabosti i spoljašnje mogućnosti i prepreke na putu rešenja problema. Zatim se u grupi dogovore o predlozima i upišu ih u predviđena polja. Za rad u grupama potrebno je 30 minuta. Zatim na nivou grupe, svako neka odabere osobu koja će prezentovati SWOT analizu kao produkt rada.


 

  • Voditelj priprema prostor za prezentaciju i flip-čart tablu na kojoj će postaviti prezentacije grupa. Pošto jedna grupa završi prezentaciju, taj produkt postavi na neko drugo mesto i pripremi tablu za prezentaciju sledeće grupe. Najavljuje svaku narednu grupu koja prezentuje.


 

Nakon prezentacije grupa, voditelj inicira povratnu informaciju od  učesnika/učesnica iz drugih grupa, pita za komentar, facilitira ako se pojave komentari nakon prezentacije, usmerava tok facilitacije na ključne pozitivne snage i mogućnosti kao i načine za prevazilaženje slabosti i prepreka.

Radionice

Imamo 1 radionicu u okviru metoda 'SWOT analiza', podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade

SWOT tehnika


Sagledavanje i razumevanje svojih snaga, slabosti, prilika i opasnosti u kontekstu donošenja odluke o izboru zanimanja i školovanja