Rad po stanicama

U razgovoru po stanicama učesnici na osnovu različitog materijala kao impulsa, analiziraju na određenu temu.

• Voditelj izabere temu za razgovor, pripremi raznovrstan materijal kao impuls za razgovor, pripremi uslove za razgovor po stanicama tako što materijal postavi na spoljne zidove učionice (teze, pitanja, citati, karikature, slajdovi...), pripremi i označi (numeriše) stanice za razgovor i instrukciju za razgovor po stanicama. Voditelj pripremi cedulje sa određenim brojevima a zatim ih učesnici izvlače. Potom se svi sa brojem 1 okupljaju na prvoj stanici, svi sa brojem 2 na drugoj i tako redom kako bi se formirale grupe za rad po stanicama.

• Kada se grupa okupi oko svoje stanice za razgovor, prvo se izabee jedan koji je posmatrač sa zadatkom da prati proces koji se odvija u grupi, a zatim bi trebalo da pogledaju postavljene materijale i razmislue o njima. Razgovor koji vode među sobom traje tri minuta po svakoj stanici i svaki član grupe mora da dođe do reči i učestvuje u razmeni. Svako kratko izlože šta želite svoju ideju, a potrebno je da se nadovežu na ideje i mišljenja drugih u grupi. Kad završe jednu stanicu odmah bi trebalo da pređu na sledeću krećući se u pravcu kazaljke na satu.

• Čim istekne ugovoreno vreme za razgovor, voditelj zvoni ili daje neki drugi dogovoreni znak, a grupe se pomeraju u pravcu kazaljke na satu do sledeće stanice i diskutuju o impulsu za razgovor koji se tu nalazi. Onda se ponovo čuje zvonce i tako redom grupe obilaze stanice. Kad grupe prođu sve stanice, prvo se interno daju povratne informacije u grupi, a potom plenarno sledi runda analize i to uz posebno učešće posmatrača grupa koji daje uvid u proces koji se odigravao na osnovu impulsa u grupi.

Radionice

Imamo 2 radionice u okviru metoda 'Rad po stanicama', podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade