Rad na materijalu


Radionice

Imamo 10 radionica u okviru metoda 'Rad na materijalu', podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade

U svetu veština i sposobnosti


Prepoznavanje ličnih sposobnosti i veština i njihovo povezivanje sa zahtevima zanimanja

U svetu interesovanja


Prepoznavanje sopstvenih interesovanja i njihovo povezivanje sa svetom rada

Prvi susret sa profesionalnom orijentacijom


Upoznavanje voditelja i učesnika, predstavljanje Projekta i donošenje zajedničkih pravila rada na radionicama.

Ostvarujemo učenje kroz realne susrete


Upoznavanje sa koracima u pripremi za isprobavanje radne prakseu školi ili preduzeću

Stereotipi koji se tiču pola i netradicionalnih zanimanja


Osvešćivanje i prevazilaženje stereotipa koji se tiču pola i shvatanja o tipično muškim i tipično ženskim zanimanjima