Laboratorija budućnosti

Metoda "laboratorija budućnosti" polazi od toga da ljudi često poseduju neiskorišćene kreativne sposobnosti kao i potencijal za rešavanje problema koji može da se aktivira. Pomoću ove metode mobilišu se ovi resursi sa ciljem da se razviju perspektive za individualnu i/ili zajedničku budućnost i da se planiraju konkretni koraci za ostvarenje cilja. Ovaj proces se odvija na aktivan način. Učesnici se na različiti način bave dotičnom tematikom. Rade asocijativno, kroz igru, kreativno i kognitivno. Ponekad rade u malim grupama, nekad u plenumu ili samostalno.

Radionica budućnosti je specifična po svom redosledu faza. U fazi kritike vrši se snimanje stanja u sadašnjosti. Prikuplja se kritika koju ispoljavaju učesnici, njihova zabrinutost, problemi - dakle sve ono što opterećuje sadašnjost. Sledi vizionarska faza. U ovoj fazi učesnici stvaraju sliku budućnosti u kojoj su ispunjene sve njihove želje i u kojoj žive i rade onako kako im se čini najbolje. U osnovi je ubeđenje, da ciljevi koje sledi neka organizacija, grupa ili tim imaju najbolje mogućnosti za primenu ako ih nose želje i vizije saradnika. Samo će se tada ljudi stvarno angažovati za postizanje ciljeva. Kada se odrede vizije - individualno i u timu - počinje faza realizacije, u kojoj se uspostavlja veza između postojećeg stanja i željenog stanja, vizije, i utvrđuju se konkretni koraci za delovanje koji će nas postepeno približiti našoj viziji.

Radionice

Imamo 1 radionicu u okviru metoda 'Laboratorija budućnosti', podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade

Faze u donošenju odluke


Upoznavanje sa fazama donošenja odluke kroz identifikovanje problema i procena mogućih rešenja