Intervju u paru

Intervju je razgovor između dve ili više osoba u kojem se pomoću unapred pripremljenih pitanja prikupljaju neke informacije. Osnovni cilj intervjua je prikupljanje informacija o subjektivnom odnosu pojedinca (verovanja, stavovi, iskustva, specijalna znanja) prema nekoj određenoj temi.

 

  • Idealnim intervjuom smatra se onaj koji se vrši razgovorom licem u lice, a može se vršiti na primer,  telefonski ili e-mailom,

  • Voditelj za intervju bira relevantnu temu i priprema listu. Prilikom pripremanja i formulisanja pitanja, vodi računa da su pitanja: relevantna za temu, otvorenog i/ili zatvorenog tipa, da se njima ispituju stavovi, verovanja, iskustva, znanja o temi, tako formulisana da osoba sa kojom se vodi intervju može sa lakoćom da odgovori.

  • Voditelj zadaje zadatke za intervjuisanje koji mogu biti prilično otvoreni (npr: pokušaj da saznaš, kako tvoj par zamišlja dobru nastavu; šta znaš o Službi za zapošljavanje, šta je specifičnost njegovog/njenog mesta stanovanja; šta je sve doživeo/la za vikend; šta misli o uslovnoj vozačkoj dozoli itd) i vodi računa o broju pitanja koja se postavljaju i o vremenu koje osoba treba da izdvoji da bi odgovorila na njih.

  • Voditelj skreće pažnju učesnicima/učesnicama na važne detalje prilikom interjuisanja: kontakt očima, zapisivanje odgovora, prihvatanje odgovora bez tumačenja ili prosuđivanja, ton u komunikaciji, stav tela, mimika i gestovi.

  • Voditelj svakom učesniku/učesnici podeli materijal: lista pitanja ili list sa napisanim zadatkom i temom, kao i olovku za zapisivanje.

  • Grupu sa kojom radi, voditelj, po pravilu, deli na dve polovine. Učesnici/učesnice jedne polovine dobijaju zadatak za intervjuisanje A, učesnik druge polovine zadatak za intervjuisanje B (pod određenim okolnostima oba zadatka mogu biti i ista). Svaki učesnik/učesnica zna na koju temu treba da intervjuiše i na koju temu će biti intervjuisan.

  • Kroz nasumično i nepristrasno izvlačenje se biraju parovi (po jedan predstavnik A i B). Oboje se intervjuišu na primer 3 minute, pitaju, odgovaraju, zapitkuju, rezimiraju i sačinjavaju zapisnik kroz ključne reči.

  • Svi učesnici/učesnice sedaju na polukružno postavljene stolice, sastaju se u krugu tih stolica i predstavljaju svog para odgovarajućim podacima, iskustvima, objektivnim  informacijama. Nakon intervjua, prezentuju se dobijene informacije tako što par predstavlja jedan drugog i iznosi informacije koje je saznao/la. Postoji mogućnost i da grupa šeta po prostoru prilikom intervuisanja kako bi se pružila prilika da se što veći broj intervjuiše.


Radionice

Imamo 1 radionicu u okviru metoda 'Intervju u paru', podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade