Grupni rad


Radionice

Imamo 10 radionica u okviru metoda 'Grupni rad', podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade

Gde sam sada


Razmišljanje o ličnim teškoćama i načinima za njihovo prevazilaženje

Faze u donošenju odluke


Upoznavanje sa fazama donošenja odluke kroz identifikovanje problema i procena mogućih rešenja

U svetu vrlina i vrednosti


Osvešćivanje ličnih i uvažavanje tuđih vrednosti, uspostavljanje veze između vrednosti i zanimanja

Ostvarujemo učenje kroz realne susrete


Upoznavanje sa koracima u pripremi za isprobavanje radne prakseu školi ili preduzeću

Priprema za realne susrete


Analiza potrebai želja mladih za isprobavanjem radne prakse, analiza sredine i mogućnosti za isprobavanje prakse u okruženju