Grudva snega

Ova metoda se još zove i „snežna lavina“ ili „narastajuća grupa“. Primenjujući ovu metodu učesnici imaju priliku da saznaju različita mišljenja o nekoj temi, da razgovaraju o njima i da razmene argumente. Nakon sprovođenja ove metode preostaju najvažniji argumenti.

Upotreba: Tema je napisana na tabli npr. "Da bi se osećali dobro u školi potrebno je ...". U prvom koraku svi članovi individualno razmišljaju o temi (Šta je meni lično važno?). Pri tome treba da zabeleže 3 bitna aspekta. Nakon toga formiraju se parovi koji razmenjuju mišljenje, pri tome treba da se usaglase i dogovore za najviše 3 aspekta, tj. 3 aspekta moraju eventualno da odbace. U narednom delu spajaju se dva para i formiraju grupu od četiri člana sa istim zadatkom. Na kraju se rezultati predstave plenumu i vodi se zajednička diskusija.

Radionice

Imamo 1 radionicu u okviru metoda 'Grudva snega', podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade

Gde sam sada


Razmišljanje o ličnim teškoćama i načinima za njihovo prevazilaženje