Frontalni rad


Radionice

Imamo 10 radionica u okviru metoda 'Frontalni rad', podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade

Samorefleksija o donetoj odluci


Razmišljanje i prepoznavanje faktora koji utiču na donošenje odluke o zanimanju i školovanju

Akcioni plan


Planiranje konkretnih koraka i aktivnosti koje treba preduzeti kako bi se doneta odluka sprovela u delo

Uloga omladinskih koordinatora za profesionalnu orijentaciju


Definisanje potreba mladih u odnosu na profesionalnu orijentaciju i definisanje dobiti od učestvovanja u programu

Prvi susret sa profesionalnom orijentacijom


Upoznavanje voditelja i učesnika, predstavljanje Projekta i donošenje zajedničkih pravila rada na radionicama.