Ekspertski metod

U ekspertskoj metodi se nakon detaljnog proučavanja određene teme u manjoj grupi u kojoj se nakon proučavanja teme formiraju eksperti za datu oblast, jedan broj eksperata spaja sa predstavnicima drugih ekspertskih grupa, razmenjuju o temi iz svojih ekspertskih uloga i rezimiraju zajedničku prezentaciju sa ključnim tačkama učenja.

 

  • Voditelj izabere temu koju predstavlja celoj grupi. Na osnovu nepristrasne podele, najpre formira prve – osnovne grupe za rad na materijalu i svaka grupa izabere svoju boju/broj/naziv. Zatim podeli materijal za rad i detaljno proučavanje i zadaje zadatak. Voditelj vodi računa da je tema podeljena na ravnopravne delove slagalice koje čine temu.


 

  • Nakon predviđenog vremena za rad, članovi svake grupe spajaju se sa jednim brojem članova iz drugih grupa tako što svi učesnici/učesnice sa različitim brojem/bojom/nazivom grupe, potom formiraju novu ekspertsku grupu, kojima voditelj daje zadatak.Zadatak je da iz uloge eksperta iz svoje osnovne grupe, predstave drugim ekspertima teze i ključne tačke iz materijala koji su proučavali kao eksperti. Potrebno je da iznesu svoju specijalnost, a zatim naprave zajednički prikaz celikupnog materijala kojim su se bavili, kako bi napravili slagalicu u kojoj svi sve znaju nakon međusobnog podučavanja u okviru oblasti.


 

  • Sada se najmanje po jedan ekspert iz osnovne grupe našao u grupi sa novim sastavom. Grupe prezentuju i razmenjuju međusobno najvažnije i siže iz materijala koji su proučavali. Svaki učesnik prezentuje rezultate zajedničkog rada u grupama osnovne grupe novim članovima kao ekspert. Nakon razmene, različite teme kojima su se eksperti bavili se povezuju i rezimiraju u zajedničko predavanje ili prezentaciju ekspertskih grupa.


Radionice

Imamo 1 radionicu u okviru metoda 'Ekspertski metod', podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade

Ostvarujemo učenje kroz realne susrete


Upoznavanje sa koracima u pripremi za isprobavanje radne prakseu školi ili preduzeću