Diskusija

Diskusione grupe predstavljaju metodu u kojoj učesnici/učesnice u okviru manjih grupa diskutuju o određenoj temi/pitanjima i dolaze do zajednički formulisanih i usvojenih odgovora i rešenja, a zatim izveštavaju o postignućima u cilju upoređivanja i diskusije.

Voditelj bira temu i pitanje za diskusiju u cilju otkrivanja stavova i mišljenja grupe u odnosu na temu. Diskusione grupe su veoma značajne jer omogućavaju da se za kratko vreme obrazlože ideje i naprave uvidi u informisanost i ideje drugih u grupi. Voditelj uvodi temu i nepristrasnim načinom deli učesnike/učesnice u manje grupe, postavlja zadatak i precizira vreme koje grupe imaju na raspolaganju za rad diskusionih grupa.

Voditelj otvara prezentaciju u kojoj grupe iznose svoja mišljenja i stavove u odnosu na temu/pitanje. Proverava u razmeni o procesu, kako im je bilo dok su iznosili svoja mišljenja i istraživali o temi, da li su prihvaćena različita mišljenja, kako su se dogovarali za oblikovanje prezentacije o temi/pitanju, da li im je još nešto potrebno za otkrivanje i istraživanje teme/pitanja.

Radionice

Imamo 4 radionice u okviru metoda 'Diskusija', podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade

Ostvarujemo učenje kroz realne susrete


Upoznavanje sa koracima u pripremi za isprobavanje radne prakseu školi ili preduzeću

Stereotipi koji se tiču pola i netradicionalnih zanimanja


Osvešćivanje i prevazilaženje stereotipa koji se tiču pola i shvatanja o tipično muškim i tipično ženskim zanimanjima