Demonstracija

Demonstracija predstavlja prezentaciju metoda kako nešto treba uraditi i pruža mogućnost da učesnici/učesnice sami probaju ili urade.

 

  • Voditelj bira temu, veštinu ili tehniku na kojoj će se raditi i priprema materijal za demonstraciju i za rad grupa ili učesnika/učesnice. Predstavlja demonstraciju kroz uvodno izlaganje koje sadrži: svrha, koraci, materijal, sredstva u demonstraciji, a zatim demonstrira i objašnjava svaki korak u postupku koji pokazuje.


 

  • Kada učesnici/učesnice isprobavaju, voditelj pažljivo prati svaki segment i daje pozitivnu povratnu informaciju sa instrukcijom na šta treba obratiti pažnju, kako i šta tačno treba da rade da bi se došlo do viših nivoa postignuća.


 

  • Voditelj proverava u razmeni kako im je bilo dok su oprobavali i da li im je još nešto potrebno za samostalno dalje korišćenje, razmenjuje i analizira u grupi o svim isprobavanjima i sumira postignuća nakon individualnih/grupnih demonstracija.


Radionice

Imamo 1 radionicu u okviru metoda 'Demonstracija', podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade