Debata

Debata je metoda koja služi izgradnji mišljenja i donošenju odluka kroz „uređeno suprotstavljanje različitih mišljenja“. Debata predstavlja razmenu mišljenja u situacijama za i protiv, prema postavljenim pravilima.

 

Funkcioniše na sledeći način:

 1. Odredite temu.
2. Formirajte grupu za i grupu protiv.
3. Utvrdite listu govornika.
4. Dogovorite maksimalno vreme za izlaganje po govorniku.
5. Lutrijom odredite koja će grupa započeti debatu.
6. Iznosite svoje mišljenje jasno i argumentovano.
7. Suprotstavljajte se mišljenju suprotne grupe argumentima.
8. Izbegavajte lične napade.
9. Na kraju debate utvrdite da li su članovi grupe promenili vaše mišljenje.

 

Treba razmišljati o sledećem:

Preporučuje se da se izabere moderator koji će paziti na poštovanje pravila debate.

Radionice

Imamo 1 radionicu u okviru metoda 'Debata', podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade