Cedulje sa ključnim rečima


Radionice

Imamo 1 radionicu u okviru metoda 'Cedulje sa ključnim rečima', podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade