Barometar osećanja

 

Metoda barometar raspoloženja koristi se za ocenu seminara pomoću trostepene skale. Može se koristiti kako na kraju radionice, dana ili seminara.

 

  • Voditelj pripremi na flip čart papiru nacrtan barometar raspoloženja na kome je slikom predstavljena trostepena skala raspoloženja: veoma raspoložen/a, ravnodušan/a i neraspoložen/a. Pored flip čarta postavi flomastere i markere u raznim bojama kako bi ih grupa koristila za označavanje procene (ako je voditelj u mogućnosti, može da pripremi i podeli grupi samolepljive tačkice koje lepe na flip čart).


 

Zadatak je da svako od učesnika da svoju procenu radionice pomoću trostepene skale.

 

  • Voditelj takođe može da učestvuje u završnoj refleksiji i da svoju procenu.


Nakon procene svih iz grupe, voditelj kratko sumira u odnosu na frekvenciju na barometru raspoloženja u grupi.

Radionice

Imamo 1 radionicu u okviru metoda 'Barometar osećanja', podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade