Anketiranje

Anketa/upitnik je metoda u kojoj učesnici/učesnice pisanim putem izražavaju svoja mišljenja i stavove, predloge, kojima stiču uvid ili samouvid u vezi sa temom.

 

  • Nakon anketiranja, obavezna je prezentacija sadržaja odgovora iz ankete. To se može raditi na različite načine. Jedan od načina jeste da ako je svaki učesnik za sebe popunjvao/la anketu, prezentuje i pročita odgovore na grupi, s tim što se može organizovati tako da na jedno pitanje svako odgovara redom u krug ili da odgovara ko želi. Ako je anketiranje rađeno u paru, par može predstaviti odgovore one osobe koja je anketirana. Postoji mogućnost da se rezultati grupno predstave, pa se u tom slučaju organizuje podela u grupe i sumiraju se odgovori na nivou grupe a zatim prezentuju celoj grupi.


 

Ova metoda se koristi između za ispitivanje mišljenja i stavova u vezi sa temom koja je relevantna za učesnike/učesnice i pogodna za teme o kojima postoje različita mišljenja kao impuls za refleksiju.

Radionice

Imamo 6 radionica u okviru metoda 'Anketiranje', podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade

Samorefleksija o donetoj odluci


Razmišljanje i prepoznavanje faktora koji utiču na donošenje odluke o zanimanju i školovanju

U svetu veština i sposobnosti


Prepoznavanje ličnih sposobnosti i veština i njihovo povezivanje sa zahtevima zanimanja

U svetu vrlina i vrednosti


Osvešćivanje ličnih i uvažavanje tuđih vrednosti, uspostavljanje veze između vrednosti i zanimanja

U svetu interesovanja


Prepoznavanje sopstvenih interesovanja i njihovo povezivanje sa svetom rada