Analiza sredine


Radionice

Imamo 1 radionicu u okviru metoda 'Analiza sredine', podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade

Informacione ponude, prikupljanje i obrada informacija o zanimanjima i školama


Osposobljavanje mladih da aktivno koriste različite izvore informacija u procesu biranja zanimanja, školovanja i karijere