Akvarijum

Akvarijum je veoma jednostavna, ali često dinamična alternativa za diskusiju na podijumu. Ova metoda je posebno pogodna za pitanja o kojima postoje različita mišljenja i za otvorene procese diskusije (premeravanje alternativa, razmena argumenata itd.) u većim krugovima (od oko 20 ljudi). Takođe može biti korisna za (samo)kritičnu refleksiju npr. nakon što se delovalo ili za probleme grupe.
S druge strane, akvarijumje manje  pogodna za kreativno sakupljanje ideja ili donošenje odluka. Ipak, ova metoda se može primeniti u fazi koja prethodi donošenju odluke, onda kada se sudaraju različita mišljenja. Anvarijum metoda nije pogodna ni za teorijske diskusije, čisto prenošenje znanja ili za razmenu iskustava bez suprotstavljenih stanovišta.

U ovoj metodi formiraju se jedan unutrašnji i jedan spoljašnji krug, tako da nastane vrsta arene. U unutrašnjem krugu postavljeno je 4 – 6 stolica, a u spoljašnjem krugu stolice za ostale učesnike.

 

Kako se odvija metoda akvarijum ili fishbowl:

1. Samo učesnici u unutrašnjem krugu smeju da diskutuju, učesnici u spoljašnjem slušaju.
2. Kada učesnik iz spoljašnjeg kruga želi da se uključi u diskusiju, mora da sedne ili na slobodnu stolicu u unutrašnjem krugu ili iza jedne od stolica. Osoba koja sedi u toj stolici može da do kraja formuliše svoju ideju, a zatim mora da napusti unutrašnji krug. Druga osoba zauzima njeno mesto.
3. Isto tako svaki učesnik iz unutrašnjeg kruga može u svakom trenutku da napusti svoje mesto u unutrašnjem krugu ako želi da napravi pauzu od diskusije.
4. Ko napusti krug, može i da se vrati. Učesnik koji to uvek iznova radi, odmah postaje uočljiv. Ovaj postupak omogućava vidljivost odnosa dominacije.
5. U praksi se nakon početne nesigurnosti razvija ulazak i izlazak iz kruga, a da se time ne prekida debata.

Ova metoda se na početku mora jasno predstaviti, mora se jasno predočiti da učesnici treba da se smenjuju. Važno je da nakon starta nipošto ne postoji „viši nivo“. I ovo poslednje mora biti jasno stavljeno do znanja. To, naime, znači da su učenici sami jedina instanca koja interveniše, jedini zaduženi za tok diskusije itd.

Na početku često ima zadrške da se uđe u sredinu. To bi trebalo reći u tehničkom uvodu. Nešto što bi olakšalo situaciju bi bile 1-2 slobodne stolice u sredini da bi se postiglo što je moguće brže kretanje između unutrašnjeg i spoljašnjeg kruga. Takođe treba uputiti i na to da učesnici u unutrašnjem krugu moraju glasno i jasno da diskutuju da bi ih ostali razumeli.

Radionice

Imamo 4 radionice u okviru metoda 'Akvarijum', podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade

Ostvarujemo učenje kroz realne susrete


Upoznavanje sa koracima u pripremi za isprobavanje radne prakseu školi ili preduzeću