90 minuta


Radionice

Imamo 10 radionica u okviru metoda '90 minuta', podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade

Faze u donošenju odluke


Upoznavanje sa fazama donošenja odluke kroz identifikovanje problema i procena mogućih rešenja

Ostvarujemo učenje kroz realne susrete


Upoznavanje sa koracima u pripremi za isprobavanje radne prakseu školi ili preduzeću

Dilema izbora: kojim putevima obrazovanja i karijere


Razmišljanje o ličnim razlozima i motivima za izbor škole i zanimanja i definisanje sopstvenih očekivanja od karijere

Stereotipi koji se tiču pola i netradicionalnih zanimanja


Osvešćivanje i prevazilaženje stereotipa koji se tiču pola i shvatanja o tipično muškim i tipično ženskim zanimanjima