45 minuta


Radionice

Imamo 10 radionica u okviru metoda '45 minuta', podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade

Rezime


Osvrtanje na prethodne korake i analiziranje trenutne situacije

Slika savremenog sveta rada i ključne kompetencije za zanimanja 21. veka


Razmišljanje o savremenom svetu rada i definisanje ključnih kompetencija za zanimanja u 21. veku