30 minuta


Radionice

Imamo 4 radionice u okviru metoda '30 minuta', podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade

Akcioni plan


Planiranje konkretnih koraka i aktivnosti koje treba preduzeti kako bi se doneta odluka sprovela u delo

SWOT tehnika


Sagledavanje i razumevanje svojih snaga, slabosti, prilika i opasnosti u kontekstu donošenja odluke o izboru zanimanja i školovanja

U svetu veština i sposobnosti


Prepoznavanje ličnih sposobnosti i veština i njihovo povezivanje sa zahtevima zanimanja

U svetu interesovanja


Prepoznavanje sopstvenih interesovanja i njihovo povezivanje sa svetom rada