20 minuta


Radionice

Imamo 3 radionice u okviru metoda '20 minuta', podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade

Samorefleksija o donetoj odluci


Razmišljanje i prepoznavanje faktora koji utiču na donošenje odluke o zanimanju i školovanju

Uloga omladinskih koordinatora za profesionalnu orijentaciju


Definisanje potreba mladih u odnosu na profesionalnu orijentaciju i definisanje dobiti od učestvovanja u programu

Informacione ponude, prikupljanje i obrada informacija o zanimanjima i školama


Osposobljavanje mladih da aktivno koriste različite izvore informacija u procesu biranja zanimanja, školovanja i karijere