Predavanje/izlaganje/mini lekcija predstavlja dobro osmišljeno i struktuirano izlaganje/predavanje koje prezentuje predavač na zadatu temu tokom kojeg se učesnicima prezentuju informacije, ideje, na efektan i interesantan način.

• Voditelj priprema informaciju tako što izabere sadržaj, struktuira informaciju i razmisli o načinima prenosa informacije učesnicima/učesnicama na jasan, razumljiv, motivišući i interesantan način. Voditelj može da pripremi i sredstva ili materijale za predavanje kojima će obezbediti pažnju učesnika i učiniti da sadržaj bude efektnije predstavljen.

• Zadatak voditelja je da vodi računa o temi i sadržaju, bira informacije, struktuira sadržaj, ima fokus na temu, inicira veze i odnose u samom sadržaju, postavlja pitanja, povremeno proverava pitanjima razumevanje izloženog sadržaja, vodi računa o vremenu za izlaganje, uvaži ako se pojave komentari i reakcija učesnika i sumira kratko i efektno izlaganje.

Radionice

Imamo 10 radionica u okviru metoda '', podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade

Gde sam sada


Razmišljanje o ličnim teškoćama i načinima za njihovo prevazilaženje

Samorefleksija o donetoj odluci


Razmišljanje i prepoznavanje faktora koji utiču na donošenje odluke o zanimanju i školovanju

Akcioni plan


Planiranje konkretnih koraka i aktivnosti koje treba preduzeti kako bi se doneta odluka sprovela u delo

Faze u donošenju odluke


Upoznavanje sa fazama donošenja odluke kroz identifikovanje problema i procena mogućih rešenja

SWOT tehnika


Sagledavanje i razumevanje svojih snaga, slabosti, prilika i opasnosti u kontekstu donošenja odluke o izboru zanimanja i školovanja