Šta je stručni forum za profesionalnu orijentaciju?

02. 09. 2012.

Šta je stručni forum za profesionalnu orijentaciju?


02. 09. 2012.
Forum za profesionalnu orijentaciju okuplja zainteresovane profesionalce na nacionalnom novou u cilju stručnog unapredjivanja oblasti profesionalne orijentacije kao i unapredjivanja kompetencija profesionalaca.
Idejni koncept i organizacija foruma za profesionalnu orijentaciju pripada delokurugu rada udruženja Centar Inventiva.

Planirano je da se u toku 2012/2013. godine realizuju 4 susreta, sa mogućim temama:

1. rodnost u profesionalnoj orijentaciji;
2. modeli partnerstva i mentorstva u oblasti profesionalne orijentacije;
3. mentorski program;
4. mehanizmi za lokalno umrežavanje;
5. realni susreti sa svetom rada;
6. model stručne prakse;
7. modeli implementacije programa profesionalne orijentacije;
8. Katalog - inovativne usluge u oblasti profesionalne orijentacije;
9. savetovanje za izbor škole i zanimanja u osnovnoj školi, koučing u oblasti profesionalne orijentacije;
10. jačanje uloge roditelja za podršku deci u izboru škole i zanimanja;
11. grad model za profesionalnu orijentaciju;
12. omladinsko preduzetništvo;
13. karijerno obrazovanje.

Forum će voditi renomirani stručnjaci sa iskustvom iz oblasti profesionalne orijentacije, a očekuje se veliki broj zainteresovanih profesionalaca koji će kroz učešće na forumu imati prilike da prošire i unaprede temu, razmene iskustva i primere dobre prakse, definišu naučene lekcije, motivišu se za realizuju aktivnosti u skladu sa idejama sa foruma.

Termini za stručni forum

Planirano da se stručni forumi za profesionalnu orijentaciju realizuju po sledećoj dinamici:

- II nedelja decembra 2012.
- I nedelja marta 2013.
- IV nedelja maja 2013.
- IV nedelja juna 2013.