Šta je partnerstvo u oblasti profesionalne orijentacije?

02. 09. 2012.

Šta je partnerstvo u oblasti profesionalne orijentacije?


02. 09. 2012.
Partnerstvo


Koncept profesionalne orijentacije ostvaruje prvi neophodan uslov za partnerstvo: rad u sličnim uslovima sa sličnim ciljnim grupama i sa istim ciljem, na ostvarivanju programa profesionalne orijentacije u školama.
Partnerstvo u oblasti profesionalne orijentacije podrazumeva uspostavljanje međusobne saradnje između škola, u cilju razmene iskustva i ideja, povezivanje profesionalaca i učenika u partnerskim školama na različitim nivoima, od lokalnog do nacionalnog ili internacionalnog. U partnerskom odnosu uzajamne saradnje, ostvaruju se mogućnosti za zajednički rad za postizanje dogovorenih ciljeva i podsticanje razmene ključnih informacija u oblasti profesioalne orijentacije.

Koristi od partnerstva su brojne:

• Unapredjivanje kompetencija profesionalaca kroz razmenu ili transfer znanja i veština;
• Identifikacija i primena najboljih, efikasnih ideja, metoda, pristupa, koji unapredjuju praksu;
• Unapredjen kvalitet i efikasnost aktivnosti;
• Umrežavanje i otvorenost prema lokalnim mrežama;
• Mobilnost – pokretljivost profesionalaca, učenika/ca i mladih;
• Otvorenost i saradnja pomažu profesionalcima da se razvijaju i ispituju primenene aktivnosti u drugimo okolnostima što širi horizone;

Primeri za partnerstvo

Partnerska razmena informacija i ideja o ostvarivanju programa u školi, doprinosi stvaranju mogućnosti za vršnjačku podršku kroz horinzontalnu razmenu iskusnijih kolega sa onima koji počinju implementaciju, kao i vršnjačkih timova za profesionalnu orijentaciju.
Razmena se može odnositi na celokupan sadržaj programa, aktivnosti, dinamiku, modele, zanimljiva i praktična rešenja u primeni programa, kako u početnoj fazi, tako i u celokupnom toku procesa implementacije programa. Počevši od kreativnih materijala i produkata sa bazične obuke za profesionalnu orijentaciju, preko akcionog plana implementacije ili rada školskog tima, kroz preporuke za način izbora i organizaciju rada sa učenicima/cama, način implementacije ili podršku za korišćenje priručnika, nailazimo na čitav niz mogućnosti za ostvarivanje partnerstva.
Poseban značaj partnerstvo ima i u modulima koji se odnose na informisanje i ostvarivanje realnih susreta u saradnji sa lokalnom zajednicom, privredom ili drugim relevantnim institucijama i organizacijama, kako bi se efikasno ostvarili ciljevi u ovoj oblasti. Zajedničko vođenje radionice u kojoj gostuju eksperti/ekspertkinje iz različitih zanimanja, od strane više voditelja/ica iz više škola, omogućiće zanimljiv susret učenika/ca i kvalitet razmene i postignuća. Zajednička poseta više škola određenoj organizaciji/preduzeću u cilju raspitivanja ili isprobavanja prakse, takođe doprinosi ostvarivanju partnerstva škola u projektu profesionalne orijentacije. Mnoge inovacije i ideje koje škole već razmenjuju na prvim mentorskim sastancima, govore o partnerstvu i razijanju profesionalne kompetencije kako pojedinaca, tako i škole kao institucije.