Šta je klub „Moja posla?“

12. 09. 2012.

Šta je klub „Moja posla?“


12. 09. 2012.
U klubu „Moja posla“ sprovodi se napredna usluga karijernog savetovanja kroz timove za profesionalnu orijentaciju i omogućuje mladima obuke i individualno savetovanje pri kojima mladi prolaze različite radionice i vežbe. Ove radionice postepeno vode mladu osobu od samospoznaje do donošenja odluke i deo su petofaznog modela za profesionalnu orijentaciju, jedinstvene austrijske metode koje je GIZ prilagodio našem okruženju. Pored treninga, napredna usluga uključuje i stalne servise kao štu su: job shadowing – posete kompanijama pri kojima je mlada osoba „senka“ zaposlenom i na taj način upoznaje sve aktivnosti koje podrazumeva jedno zanimanje u realnosti. Realni susreti i ekspetski intervjui predstavljaju organizovana gostovanja stručnjaka pri kojima gosti predstavljaju svoj posao, a mladi mogu da postave sva pitanja koja su njima važna da pravilno donesu odluku o zanimanju.