Šta je Karijerni info kutak u kancelarijama za mlade?

07. 09. 2012.

Šta je Karijerni info kutak u kancelarijama za mlade?


07. 09. 2012.
Karijerni info kutak zamišljen je kao deo kancelarije za mlade koji pruža osnovnu uslugu karijernog informisanja. Ta usluga će biti razvijana od novembra 2012. godine u svim Kancelarijama za mlade kroz dva dva jednodnevna treninga, istraživačke zadatke i mentorski program.

Usluga podrazumeva pružanje pomoći i podrške mladima u pitanjima vezanim za obrazovanje i zapošljavanje, pre svega kroz poznavanje ključnih izvora informacija i usmeravanje na glavne aktere koji mladima mogu pomoći u profesionalnoj orijentaciji u lokalnoj zajednici.

Osim informisanja, uloga Karijernog info kutka je i u promociji značaja profesionane orijentacije kao važnog rešenja za ključne probleme mladih u vezi sa zaposlenjem i karijerom, kao i promociji konkretnih usluga programa profesionalne orijentacije kroz aktivan odnos sa mladima i stalno motivisanje mladih na učešće u aktivnostima.

U toku februara 2013 na osnovu dotadašnjih postignuća, motivisanosti i spremnosti na rad , odabrane kancelarije će dobiti podršku da izgrade "Klub Moja posla" kao centar za karijerno informisanje, kao i da dobiju mentorsku podršku za obezbeđivanje održivosti kluba i prikupljanja sredstava iz različitih izvora finansiranja (lokalna samouprava, fondovi, privreda).