Koju ulogu igraju Kancelarije za mlade u profesionalnoj orijentaciji?

07. 09. 2012.

Koju ulogu igraju Kancelarije za mlade u profesionalnoj orijentaciji?


07. 09. 2012.
Lokalne Kancelarije za mlade kroz projekat “Profesionalna orijentacija u Srbiji” postaju prepoznatljiva i važna karika u sistemskom rešavanju problema zapošljivosti mladih. Mladima se na ovaj način nudi jedinstven model trajne usluge koja će im pomoći da planiraju karijeru, preuzmu odgovornost i aktivno se uključe u svet rada.
Kako bi Kancelarije za mlade uspešno podržale mlade u njihovim karijernim izborima i odgovorile na njihova pitanja ključno je gajenje važnosti lične inicijative, valjanog izbora škole i fakulteta, principa doživotnog učenja i aktivnog upravljanja karijerom.
Petofazni model profesionalne orijentacije poštuje i gradi ove vrednosti, a u toku 2012. uverili smo se na primeru dvadesetak Kancelarija koliko je velika potražnja za uslugom profesionalne orijentacije.
Ova usluga se kroz projekat razvija na dva nivoa – kroz osnovnu uslugu karijernog informisanja i uspostavljanje Karijernog info kutka u svim Kancelarijama za mlade, kao i kroz napredniju uslugu profesionalne orijentacije za mlade – razvoj Kluba Moja posla u odabranim kancelarijama.
GIZ će pomoći svim Kancelarijama za mlade u Srbiji da u toku 2012. i 2013. uspostave Karijerni info kutak.