Koju ulogu igra škola u profesionalnoj orijentaciji mlade osobe?

12. 09. 2012.

Koju ulogu igra škola u profesionalnoj orijentaciji mlade osobe?


12. 09. 2012.
Osnovna škola kroz redovnu nastavu, vannastavne aktivnosti i program rada stručnih saradnika ostvaruje profesionalnu orijentaciju učenika već duže vreme. Ipak, istraživanja pokazuju da se u praksi dešava da se sa profesionalnom orijentacijom od škole do škole prilično improvizuje— u nekim školama postoje stručni saradnici koji se vrlo posvećeno bave testiranjima učenika i savetodavnim radom u ovoj oblasti, kao i nastavnici koji realizuju teme iz profesionalne orijentacije na časovima odeljenjske zajednice, dok u nekim školama, usled stalne školske dinamike i aktuelnih dnevnih tema, planirana profesionalna orijentacija u jednom trenutku “preskoči” i zanemari ili obuhvati mali broj učenika. Inicijalno istraživanje ovog projekta pokazuje da je uticaj vanškolskih faktora na odluku mlade osobe - šta upisati i kuda dalje – veći i prepoznatljiviji u većoj meri nego uticaj škole, te je jedan od ciljeva projekta je da se to promeni.

Projektat profesionalne orijentacije na prelasku u srednju školu uvodi jedinstven petofazni model koji, uz dobro planiranje i podelu poslova unutar školskih timova, omogućuje intenzuivno bavljenje pitanjima profesionalne orijentacije na završetku osnovnog školovanja i postiže:

1. da se profesionalna orijentacija realizuje sa većim brojem đaka nego do sada

2. da se isti petofazni model od škole do škole prilagodi lokalnim školskim uslovima i potrebama mladih
3. da se aktivno uključe roditelji i lokalni partneri u program.

Na taj način cela zajednica deli odgovornost za profesionalnu orijentaciju mladih, a škola postaje nosilac tih aktivnosti na lokalu, gde mobiliše veći broj učesnika, partnera i saradnika.

Dokaz da i najmanji angažman škole na ovom polju ima velikih efekata na đake video se na prvom mentorskom sastanku prošle školske godine, posle realizovane prve faze petofaznog modela (samospoznaja), gde su nastavnici sa oduševljenjem govorili o promenama koje je doneo program: velika motivisanost učenika/ca da učestvuju na radionicama profesionalne orijentacije, uzajamno veće uvažavanje i razumevanje medju mladima i na relaciji odrasli-mladi, mnoštvo pozitivnih transfera znanja i iskustava.