Koja je uloga vršnjaka u profesionalnoj orijentaciji?

31. 08. 2012.

Koja je uloga vršnjaka u profesionalnoj orijentaciji? 


31. 08. 2012.
Učenici/ce završnih razreda osnovne škole su u veoma osetljivom periodu odrastanja, kada je uloga i uticaj vršnjaka presudan u njihovo ponašanju. Pod uticajem vršnjaka, mlada osoba često donese ishitrenu i nepromišljenu odluku, te kada u školski život uđe program „Profesionalna orijentacija na prelasku u srednju školu“, koji ima za cilj da ostvari promene koje će doprineti zreloj, samostalnoj, realnoj odluci o budućoj školi/zanimanju učenika/ca, situacija se menja. To se postiže kako sadržajima, tako i načinom rada, tj. radioničarskim radom koji se zasniva na aktivnim metodama i razmeni, kao i kroz preporuku da se formira vršnjački tim za profesionalnu orijentaciju.

Vršnjački tim za profesionalnu orijentaciju prolazi paket radionica kojima se osnažuje za timski rad, vršnjačku edukaciju i PR aktivnosti . Vršnjački timovi imaju svog koordinatora iz redova članova tima profesionalne orijentacije, samostalno donose i realizuju svoj plan rada.

Sve mentorske škole iz prvog i drugog kruga obuke, kao i mnoge škole koje su samo prošle bazični nivo obuke, imaju formirane vršnjačke timove, obučene za sprovođenje raznorodnih aktivnosti profesionalne orijentacije. Do sada su se ovi timovi najviše bavili uređivanjem kutka za profesionalnu orijentaciju u školi, promovisanjem programa, kao i informisanjem svojih vršnjaka,u školi i izvan nje, o realizovanim aktivnostima za profesionalnu orijentaciju, najviše o realnim susretima. Značajnu ulogu su imali i u pripremi svojih vršnjaka za realne susrete.
Većina vršnjačkih timova je napravila zbirku Power Point prezentacija sa korisnim informacijama, otvorila facebook stranicu za razmenu sa vršnjacima, a u osnovnoj školi „Rada Miljković“ u Jagodini je čak kreiran blog „Šta ćeš biti kad porasteš,“ dostupan na adresi http://stacesbitikadporastes.wordpress.com/