Kakva su iskustva članova tima za profesionalnu orijentaciju u Kancelariji za mlade?

12. 09. 2012.

Kakva su iskustva članova tima za profesionalnu orijentaciju u Kancelariji za mlade? 


12. 09. 2012.
Kancelarije za mlade predstavljaju servis mladih za mlade i ključne nosioce kapaciteta za profesionlanu orijentaciju u vanškolskom sektoru. Program profesionalne orijentacije upravo predstavlja sveobuhvatnu celinu i moguće rešenje za mlade pri donošenju jedne od najvažnijih odluka u životu— pitanje izbora zanimanja i puteva karijere.

Kancelarije za mlade obezbeđuju mladima prostor, materijalnu i tehničku podršku, informišu mlade, povezuju mlade iz srednjih škola sa studentima koji studentsku praksu sprovode kroz program profesionalne orijentacije i vršnjačku edukaciju i u cilju povećanja kompetencija, zapošljivosti mladih i sposobnosti mladih da planiraju svoju karijeru razvija partnerstvo sa ključnim zainteresovanim stranama, institucijama i donosiocima odluka na lokalu (lokalna samouprava, škole, regionalni centri, Nacionalna služba za zapošljavanje, privredne komore, predstavnici privrede, relevantan udruženja, asocijacije i unije).

Utisak jednog clana tima za profesionalnu orijentaciju

Kao član tima za profesionalnu orijentaciju prošla sam trodnevnu obuku za program. S obzirom da se bližio kraj školske godine moram priznati da je na početku postojala nedoumica oko toga kako informisati i zainteresovati mlade za mogućnosti i program i kako će mladi reagovati na sam program i drugačiji metod rada od onoga na koji su oni navikli. Tokom promocije programa učenici trećeg razreda srednje škole pokazali su visoki stepen zainteresovanosti za program. Trening radionice za srednjoskolce je trajao tri dana u toku kojih smo prolazili kroz svih pet modula, od samospoznaje, pa sve do same odluke o izboru fakulteta, odnosno zanimanja. Učenici su imali prilike da upoznaju sebe, svoje sposobnosti, interesovanja, vrednosti, kao i da dobiju bliže informacije o samom zanimanju i o fakultetima, za koje su zainteresovani, kao i o načinima na koje mogu doći do tih informacija.

Ono što nam govori o značaju i ulozi obuke za profesionalnu orijentaciju prilikom odlučivanja o daljoj karijeri su ocene dobijene od učesnika. Naime, oni su ocenili kako im je mnogo pomogla ova obuka, a neki od njih su na samom kraju čak rekli kako su se u potpunosti zahvaljujući samom programu opredelili za fakultet.