Karijerno vođenje

Profesionalna orijentacija i karijerno vođenje predstavljaju organizovan sistem društvene i stručne delatnosti na pružanju kontinuirane pomoći pojedincu tokom njegovog celokupnog karijernog razvoja, u slobodnom izboru usmerenja i opredeljenja, u obrazovanju i profesionalnoj aktivnosti, sa ciljem postizanja profesionalnog identiteta, u skladu sa ličnim osobinama i potrebama tržišta rada za pojedinim zanimanjima.

Profesionalna orijentacija jeste pojam koji je u upotrebi od dvadesetih godina prošlog veka, kada su i kod nas osnivana prva savetovališta. Sedamdesetih godina prošlog veka paralelno sa njim počinje da se javlja i koristi i termin karijerno vođenje i savetovanje.

Profesionalna orijentacija je, u zemljama u kojima je dobro institucionalno utemeljena, shvaćena kao sistematska društvena i stručna podrška razvoju ljudskih resursa, usklađena sa razvojnom politikom i planovima države.

Pojam karijernog vođenja i savetovanja prevazilazi početni izbor škole i profesije i obuhvata uklapanje profesionalnih i privatnih uloga pojedinca, posla i slobodnog vremena i mentalnog zdravlja. On direktnije upućuje na ciljeve ove sistemske aktivnosti i naglašava ne samo korist za pojedinca, već i njegovu snažnu socijalnu komponentu.

Karijerno vođenje u svetu prepoznato je kao:

− osposobljavanje pojedinaca da planiraju svoje obrazovanje, obuku i rad;
− pružanje pomoći obrazovnim institucijama da kvalitetno motivišu
pojedince u preuzimanju odgovornosti za vlastito obrazovanje i rad;
− pružanje pomoći preduzećima i organizacijama da motivišu svoje
zaposlene za dalje obrazovanje, fleksibilni profesionalni razvoj, upravljanje
karijerom, obučavanje i pronalaženje adekvatnog radnog mesta, kao i profesionalnu
promociju;
− doprinos razvoju lokalne, regionalne i nacionalne ekonomije kroz razvoj
radne snage.

*Tekst preuzet iz Strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji