Karijerno savetovanje

Karijerno savetovanje kao važan način rada sa mladima, pomaže im da razreše karijerne nedoumice, donose odluke i lakše otkriju svoje ciljeve i želje, kroz usmeren, stručno vođen razgovor, u sigurnom okruženju. Reč je o procesu u kome mladi mogu sa stručnom osobom da podele svoje nedoumice i pitanja, budu saslušani, a da im savetnik/savetnica bez sugestija pomaže da dođu do svojih želja i razumeju svoje mogućnosti.

Ono što je važno istaći je upravo to da savetnik ne daje savete. On ne govori mladoj osobi koja je došla na profesionalno savetovanje, šta da radi i šta je najbolje, a šta nije dobro za nju.

Uloga savetnika je da pomogne mladoj osobi da upozna i preciznije odredi neke svoje sposobnosti, talente, interesovanja, vrednosti…

Njegova uloga je da informiše – pruži informacije koje ima o svetu obrazovanja, zanimanjima, neformalnim obukama, korisnim internet sajtovima i uputi na neke druge izvore informisanja.

Savetnik treba da ohrabri i podrži mlade na putu do odluke i konačno im pomogne da samostalno procene sebe i svoje potencijale i donesu odluku.

Prolazeći kroz ovaj proces mladi se osposobljavaju da upravljaju svojim profesionalnim razvojem i ostvaruju svoje ciljeve.

Dobar profesionalni savetnik poseduje visoko razvijene komunikacijske veštine. Veoma je važno da neverbalno stavlja do znanja sagovorniku da ga sluša. Ponavljanjem, sumiranjem, parafraziranjem takodje pokazuje sagovorniku da ga sluša, ujedno proverava da li je dobro razumeo i suočava sagovornika sa važnim detaljima.