PO akcije u MOŠ “Vožd Karađorđe” u Leskovcu

03. 04. 2014., SLIDESHOW

MOŠ “Vožd Karađorđe” vredno sprovodi PO aktivnosti-kao mentor škola pružila je svoju uslugu zaintersovanim školama, a realizovala je i zanimljiv realan susret.


Realizovana UPO usluga

MOŠ “Vožd Karađorđe” imala je priliku da prezentuje svoje UPO usluge zainteresovanim školama. Jedna od tih škola je bila i OŠ “Sveti Sava” iz Gložana, kao i OŠ “Bora Stanković” iz Guberevca. Kako su ove škole teritorijalno blizu, organizovan je zajednički seminar za obe škole u prostorijama OŠ “Sveti Sava”. Seminar je realizovan 5. 3. 2014. od 9-13 časova. Bilo je prisutno 19 učesnika, od kojih su neki članovi tima za PO, razredne starešine, kao i zainteresovani nastavnici. Realizacija UPO usluge naišla je na dobar prijem i ocenu od strane nastavnika ovih škola.

Realni susreti: poseta srednje stručne škole

Tim profesora Škole za tekstil i dizajn u Leskovcu, posetio je MOŠ “Vožd Karađorđe” i predstavio svoju školu učenicima osmog razreda. Škola obrazuje učenike za dva profila: kultura, umetnost i javno informisanje, sa smerovima tehničar dizajna tekstila i tehničar dizajna grafike i profil tekstilstvo i kožarstvo: tehničar- modelar odeće (4. stepen), konfekcionar-krojač, mehaničar tekstilnih mašina i tekstilni radnik-pletač (3. stepen).

Profesori smera za tekstil i dizajn prezentovali su učenicima smerove i profile svoje škole, kao i predmete koji će se izučavati. Istakli su prednosti ovih smerova, koji su interesantni i značajni za učenike koji vole umetnost, lepo crtaju i žele u budućnosti da se bave dizajnom. Interesantno je bilo prikazivanje radova učenika srednjih škola. Od prvog do četvrtog razreda, učenici crtaju od najjednostavnijih crteža do pravih umetničkih radova. Prolaznost pri upisu na fakultete je velika, a pored umetničkih fakulteta, učenici mogu upisati i mnoge druge fakultete.

Učenici su se upoznali i sa smerovima sa trogodišnjim stepenom i saznali značajnu činjenicu, da posle završene srednje škole, ukoliko učenik ne želi da nastavi školovanje postoji mogućnost zaposlenja. U Leskovcu su otvorene fabrike Falke, Džinsi i dr, koje se bave proizvodnjom čarapa i izradom proizvoda od teksasa, pa postoji mogućnost zapošljavanja.

Na kraju prezentacije učenici su dobili informaciju da će u školi za tekstil i dizajn biti organizovana besplatna priprema učenika za crtanje, tako da svi zainteresovani mogu da se jave. Takođe će u školi biti dan otvorenih vrata i dan mode, kada će učenici moći da se više informišu o ovoj školi.