Samospoznaja

 

Samospoznaja je susret mlade osobe sa sopstvenim „ja“ (prednosti, nedostaci, interesovanja, sklonosti) i predstavlja polaznu osnovu za proces odlučivanja. Ako je mlada osoba svesna svojih ličnih kapaciteta (sposobnosti, veština, prednosti, talenata), onda može ciljano da se informiše o mogućnostima u buducoj struci, ali i mogućnostima školovanja, te da sazna koja joj zanimanja tj. opcije školovanja odgovaraju.

Ciljevi

Opšti cilj ove oblasti je osvešćivanje ličnih afiniteta i kapaciteta mladih, učenika i učenica u okviru sticanja realne slike o sebi.

Mlada osoba bi trebalo da prepozna da je suočavanje sa sopstvenim „ja“ važan preduslov za njen proces odlučivanja i podstiče je da sazna šta je to što dobro ili manje dobro zna i ume (prednosti i nedostaci, kao i oblasti za razvoj), kako bi u daljem procesnom sledu mogla ciljano da uporedi svoj profil ličnosti sa profilom zahteva, tj. mogućnostima školovanja ili zanimanja.

Programski sadržaji

Mladi bi trebalo da nauče da otkriju, istraže i ispitaju sopstvene želje, interesovanja i sklonosti, kao i da umeju da uoče talente i sposobnosti, kako bi naučili da procene i reflektuju lična očekivanja; da prepoznaju sopstvene kapacitete i spremnost na učinke; da izvrše samorefleksiju u pogledu interesovanja, sklonosti, sposobnosti (samoprocena) i da se nadovežu na izbor zanimanja i školovanja; da se kritički suoče sa biografijama zanimanja i temom posla; da osnaže
osećaj sopstvene vrednosti, naročito devojke, u pogledu podesnosti za širok spektar školovanja i zanimanja.Radionice

Imamo 10 radionica u okviru modula Samospoznaja, podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade

Gde sam sada


Razmišljanje o ličnim teškoćama i načinima za njihovo prevazilaženje

Rezime


Osvrtanje na prethodne korake i analiziranje trenutne situacije

Ja za deset godina


Razmišljanje o željama, ciljevima, potrebama, bolje upoznavanje sebe i formulisanje

U svetu vrlina i vrednosti


Osvešćivanje ličnih i uvažavanje tuđih vrednosti, uspostavljanje veze između