Odluka o izboru zanimanja

 

U okviru ove oblasti u procesu profesionalne orijentacije mladi osposobljeni su da donesu odluku o svojoj budućoj školi i/ili o svom budućem zanimanju.

U ovoj procesnoj fazi, mlada osoba je do sada upoznala interesovanja i sposobnosti, razvila je sposobnost orijentacije posredstvom informacija i pretraživanja; ona poznaje mogućnosti školovanja i puteve karijere, ume da uporedi svoj profil ličnosti sa zahtevima sveta zanimanja i praktično je isprobala kako to funkcioniše na školovanju i u radu. Sada donosi odluku (5. korak) o daljem obrazovanju u nekoj školi.

Ciljevi

Opšti cilj ove oblasti učenja jeste taj da su mlade osobe koje su ucestvovale u programu profesionalne orijentacije, osnažene i u stanju da samostalno donesu odluku o daljem školovanju i zanimanju.

Programski sadržaji

Mladi sada usaglašavaju izbore željene škole i karijere i njihove ostvarljivosti u sklopu dejstava, tj. uticaja, npr. roditelja, vršnjaka, prijatelja, savetodavnih ustanova, privrede i društva; u toku procesa izbora zanimanja treba da definišu privremeno stanje u vezi sa željenom školom, odnosno karijerom; da uključe roditelje (staratelje) kao bitne nosioce odluka; da provere izbor škole sa kontrolnom listom; da profil ličnosti još jednom uporede sa školskim profilom zahteva i da donesu odluku.Radionice

Imamo 6 radionica u okviru modula Odluka o izboru zanimanja, podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade

Samorefleksija o donetoj odluci


Razmišljanje i prepoznavanje faktora koji utiču na donošenje odluke o zanimanju

Akcioni plan


Planiranje konkretnih koraka i aktivnosti koje treba preduzeti kako bi se doneta

Faze u donošenju odluke


Upoznavanje sa fazama donošenja odluke kroz identifikovanje problema i procena mogućih

SWOT tehnika


Sagledavanje i razumevanje svojih snaga, slabosti, prilika i opasnosti u kontekstu