Informacije o zanimanjima

 

Istraživanje i korišćenje informacija o mogućnostima školovanja i različitim karijerama omogućava mladima da steknu nove uvide o odnosu ličnih kompetencija i zahteva škola i zanimanja.
Mladi, učenici i učenice osposobljavaju se da samostalno pronađu informacije, upućeni su kako da koriste i selektuju podatke, kao i koji su sve mogući izvori informacija – centri za informisanje o zanimanjima, službe za zapošljavanje, časopisi i brošure, kao i berze poslova, baze podataka zanimanja i brojne druge ponude na internetu itd., nude činjenice i podatke o mogućnostima školovanja i obrazovanja, oblastima rada i zanimanjima, oblastima poslova, trendovima itd.

Ciljevi

Opšti cilj ove oblasti učenja je sticanje znanja o različitim informacionim ponudama o školi i zanimanju, kao i osposobljavanje mladih da aktivno i samostalno koriste raspoložive informacije.
Da bi se mladima prenela kompetencija orijentacije kod izbora zanimanja i školovanja, nužno je da se oni najpre suoče sa ponudama informacija koje ih zanimaju. Stoga uče da pretražuju i vrše selekciju tako što samostalno prikupljaju relevantne informacije sa interneta i iz drugih izvora o oblastima rada i kvalifikacionim okvirima, mogućnostima školskog obrazovanja itd., te ih obrađuju u skladu sa onim što preferiraju. Informacije koje dobiju mladi kognitivno obrade, ali im se dodatno nudi i mogućnost da steknu nove uvide i saznanja preko licne refleksije, i mogućnost licnog doživljaja i sopstvenog iskustva. Ovde se misli pre svega na iskustveno prolaženje mladih kroz vežbe bliske praksi i realne susrete, koji im omogućuju visok stepen aktivnosti i angažovanosti i pripremaju ih za dalje procese profesionalne orijentacije.

Programski sadržaji

Mladi bi trebalo da razviju kompetenciju orijentacije putem samostalnog prikupljanja i kritičkog suočavanja sa informacijama relevantnim za školovanje i zanimanje; da budu u stanju da klasifikuju škole i zanimanja prema određenim kriterijumima oblasti rada; da nauče da se informišu o različitim oblastima školovanja i strukama, da prepoznaju karakteristike i da u skladu sa sopstvenim interesovanjem steknu detaljniji pregled izabranih škola i daljeg
školovanja; da dovedu lične stavove i shvatanja u kontekst sa izborom škole i zanimanja; da kritički reflektuju i preispitaju svoje životno planiranje i planiranje karijere; da steknu znanjao mogućnostima školovanja i karijere koja dovode do ostvarenja željenog zanimanja; da raspoložive ili nove informacije o zanimanjima obrade na strukturisan način, tako da se omogući odluka zasnovana na informacijama o izboru zanimanja; da prepoznaju rad i zanimanje u
njihovim mnogostrukim značenjima i formama kao elementarni ljudski faktor, kao i svoj životni prostor, te da im pripišu ličnu vrednost; da nauče da procene posledice koje iz toga proističu za dalji život i karijeru.Radionice

Imamo 0 radionica u okviru modula Informacije o zanimanjima, podeljenih na one za VII i VIII razred, te za Kancelarije za mlade. Izaberite ispod koje radionice vas zanimaju.

VII razred VIII razred Kancelarija za mlade

Stereotipi koji se tiču pola i netradicionalnih zanimanja


Osvešćivanje i prevazilaženje stereotipa koji se tiču pola i shvatanja o tipično

Kvalifikacioni okvir zanimanja – priprema i realizacija vođenog intervjua sa ekspertom


Traganje za informacijama o tome šta sve čini jedno zanimanje kroz vođeni intervju

Informacione ponude, prikupljanje i obrada informacija o zanimanjima i školama


Osposobljavanje mladih da aktivno koriste različite izvore informacija u procesu

Slika savremenog sveta rada i ključne kompetencije za zanimanja 21. veka


Razmišljanje o savremenom svetu rada i definisanje ključnih kompetencija za zanimanja