Školski tim za profesionalnu orijentaciju

Školski tim za profesionalnu orijentaciji čine predstavnici psihološko-pedagoške službe škole i jedan član nastavničkog veća. Uloga školskog tima je da motiviše aktere škole: učenike, nastavnike, direktora/ku, roditelje i partnere u programu i da program realizuje u školi.  Kada bažična škola postane mentorksa, školski tim se širi na petoro ljudi koji se dalje obučavaju na mentorskim obukama.

Zaduženja školskog tima za profesionalnu orijentaciju su:

  • Pohađanje obuke u trajanju od 3, odnosno 9 dana, akreditovanog programa profesionalne orijentacije
  • Kreiranje akcionog plana i modela implementacijeprograma profesionalne orijentacije
  • Implementacija programa profesionalne orijentacije
  • Pružanje podrške i motivisanje aktere za realizaciju modula profesionalne orijentacije i programskih aktivnosti
  • Učestvovanje u monitoringu i evaluaciji
  • Informisanje svih aktera o projektnim aktivnostima i postignućima
  • Građenje mreže partnera u lokalnoj zajednici
  • Promovisanje primere dobre prakse i postignuća škole u projektu