O Inventivi

Centar Inventiva – Udruženje za razvoj profesionalne orijentacije

 

Centar Inventiva je nevladina i neprofitna organizacija osnovana kao nacionalni centar za profesionalnu orijentaciju i udruženje eksperata za razvoj savremenog koncepta profesionalne orijentacije. Koncept podrazumeva sistemski organizovanu funkcionalnu mrežu partnera koji pružaju usluge po petofaznom, procesnom, dinamičkom modelu  profesionalne orijentacije. Inventiva podržava institucije koje se bave profesionalnom orijentacijom, pre svega škole i kancelarije za mlade, kroz usluge koje kreira i pruža kako profesionalcima tako i direktno mladima. Inventiva aktivno radi kao posrednik u uspostavljanju saradnje između škola i kancelarija za mlade sa privredom, Nacionalnom službom za zapošljavanje, Karijernim centrima itd. U svom radu Centar Inventiva teži razvijanju ljudi i podizanju njihovih ličnih, društvenih, građanskih i profesionalnih kompetencija na viši nivo, a sve to u skladu sa konceptom doživotnog učenja, posebno u oblasti profesionalne orijentacije i razvoja karijere.

Kontakt

Centar Inventiva

Dečanska 12 VI sprat

11000 Beograd

+381 11 33 494 87

Facebook stranica Centra Inventiva – LAJKUJTE NAS! http://www.facebook.com/pages/Centar-Inventiva/293111424082156