Klub 500+

 

Klub 500+ je skup društveno odgovornih preduzeća, koja mladima pružaju uslugu realnih susreta.

Realni susreti podrazumevaju sve direktne susrete sa svetom rada, koji omogućuju mladima da se upoznaju sa različitim zanimanjima, radnim okruženjem, isprobaju radne zadatke i tako provere izbor željenog zanimanja kako bi samostalno doneli odluku o izboru budućeg zanimanja i školovanja.

Možete se prijaviti za sledeće realne susrete:

Raspitivanje u preduzeću

učenicima/cama i mladima u vašem preduzeću dajete mogućnost da se raspitaju putem intervjua sa ekspertima i posmatranjem zaposlenih tokom procesa rada

Susreti sa predstavnicima/cama zanimanja

predstavnik/ca zanimanja dolazi u školu ili kancelariju za mlade i razgovara sa osnovcima i mladima i informiše ih o zanimanju

Pratim te na poslu

mlada osoba dobija mogućnost da provede jedan radni dan kao „senka“ zaposlenom i stekne uvid u radne zadatke koji se ostvaruju na odredjenom radnom mestu

Pratim te na praksi

učenik/ca dobijaju mogućnost da provedu jedan dan kao „senka“ srednjoškolcu/ki ili studentu/kinji na praski i na taj način stekne uvid u radne zadatke na određenom radnom mestu

Isprobavanje zanimanja

osnovci i mladi imaju mogućnost da učestvuju u jednostavnim radnim zadacima u okviru procesa rada

Praksa u preduzeću

mladi provode minimalno 7 dana, a maksimalno 3 meseca u preduzeću gde uz mentorsko praćenje obavljaju radne zadatke

Dan devojčica / Dan dečaka

mladi imaju mogućnosti da isprobaju netipično zanimanje za svoj pol

Putokaz za realizaciju realnih susreta za preduzeća:

Izaberite način realnih susreta koji želite i možete da ostvarite
Izaberite koordinatora/ku za realne susrete
Prijavite vaše preduzeće u KLUB 500+ putem baze POIS
Učestvujte na pripremnoj radionici za realne susrete
Dođite na sastanak tima za profesionalnu orijentaciju na lokalu
Ponudite svoje usluge školama / Kancelarijama za mlade
Realizujte realne susrete za mlade
Pratite kvalitet ostvarenih realnih susreta

 

Ukoliko ste i vi jedno od preduzeća koje želi da se uključi i omogući mladima realne susrete sa svetom rada, možete to jednostavno učiniti registracijom u POIS bazu .
Članovi/ce lokalnih timova za profesionalnu orijentaciju će vas kontaktirati u cilju organizovanja susreta sa mladima.
Želimo vam uspešnu saradnju i nove mogućnosti za razvoj vas, vaših zaposlenih i mladih kojima budete otvorili vrata!

 

Hvala unapred i dobrodošli u KLUB 500+!