O projektu

Projekat “Profesionalna orijentacija u Srbiji” sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije.

Cilj projekta je uspostavljanje održivog i funkcionalnog sistema profesionalne orijentacije u svim osnovnim školama i kancelarijama za mlade u Srbiji u periodu od 2011. do 2015. godine.

Projekat se realizuje kroz institucionalnu saradnju sa školama, kancelarijama za mlade, privrednim udruženjima, lokalnim samoupravama, regionalnim centrima za stručno usavršavanje nastavnika, itd. U 32 grada širom Srbije, uključujući i Beograd, aktivni su lokalni timovi za profesionalnu orijentaciju, koji grade funkcionalnu mrežu svih ključnih aktera s ciljem podrške implementaciji i daljem razvoju programa profesionalne orijentacije i karijernog savetovanja u lokalnoj zajednici.
Osnovni cilj programa profesionalne orijentacije je razvijanje sposobnosti mladih da donesu i sprovedu promišljenu, valjanu i samostalnu odluku o izboru škole i zanimanja, kao i da planiraju karijeru i uključe se u svet rada.

Izuzetne rezultate koji su postignuti u dosadašnjim projektnim aktivnostima zabeležili smo u vidu primera dobre prakse u brošuri i filmu koje možete pogledati i preuzeti:
Moj put do željenog zanimanja
My path to desired career
Mein weg zum traumberuf

https://www.youtube.com/watch?v=wA5ITui_zrg

Program profesionalne orijentacije je osmišljen na osnovu petofaznog dinamičkog procesnog modela profesionalne orijentacije, koji vodi mladu osobu do ispravnog izbora zanimanja i aktivnog planiranja karijere. Program se zasniva na pozitivnim iskustvima njegove primene u širem regionu, a priprema sadržaja programa poverena je stručnjacima iz oblasti obrazovanja.
Prolazeći kroz petofazni model, mladi saznaju da je važno samostalno i informisano donositi odluke, da je važno pažljivo planirati i dosledno sprovoditi korake, ali i da je u redu grešiti i menjati planove, u skladu sa konceptima celoživotnog obrazovanja i upravljanja karijerom.

Važan aspekat rada sa mladima je i tema rodne ravnopravnosti. Rezultate rada u ovoj komponenti kao i smernice za rad sa mladima možete pogledati u brošuri koju možete i preuzeti:

Dečaci i devojčice u svetu zanimanja
Boys and girls in the world of professions

Nastava za mlade u okviru programa se odvija u vidu radionica, koje omogućavaju da učenici/ce kroz aktivno učešće izgrade saznanja, veštine, sposobnosti i vrednosti potrebne za ostvarenje ciljeva profesionalne orijentacije.
U kancelarijama za mlade, vršnjaci informišu i osposobljavaju druge mlade kroz vrnjačku edukaciju da nauče kako se bira zanimanje, planira karijera i traži posao.

Profesionalni tim

Ako želite da dobijate naš bilten POruka – prijavite vašu email adresu

*Obavezno polje

O strategiji

Da li je moguće u Srbiji za tri školske godine da sve škole dobiju kompetentne timove da sprovedu program profesionalne orijentacije? Saznaj više →

O Inventivi

Centar Inventiva je nevladina i neprofitna organizacija osnovana kao nacionalni centar za profesionalnu orijentaciju i udruženje eksperata za razvoj savremenog koncepta profesionalne orijentacije. Saznaj više →

Uloga škola

Projekat ”Profesionalna orijentacija u Srbiji” sprovodi GIZ – Organizacija za međunarodnu saradnju SR Nemačke u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete i saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije. Saznaj više →

 

Uloga kancelarija za mlade

Kancelarije za mlade u okviru projekta kroz obuke i mentorski rad uspostavljaju usluge karijernog informisanja u zavisnosti od kapaciteta i potreba mladih na lokalu. Saznaj više →

TiPO – Tim za profesionalnu orijentaciju

U cilju boljeg organizovanja resursa za osnaživanje mladih u aktivnom planiranju buduće karijere, u više od 30 gradova u Srbiji formirani su lokalni timovi za profesionalnu orijentaciju, TiPO. Saznaj više →

 

Akteri i partneri na projektu

Projekat “Profesionalna orijentacija u Srbiji” realizuje se u partnerstvu i saradnji sa brojnim, ključnim institucijama koje povezuju obrazovanje, tržište rada, predstavnike biznisa, stručnih udruženja, komora, ministarstava, nevladinih organizacija i mladih u cilju uspostavljanja sveobuhvatnog programa profesionalne orijentacije.  Saznaj više →