Girls’ Day/Boys’ Day: realni susreti devojčica/dečaka sa svetom rada

19. 04. 2013., SLIDESHOW

 

 ŠTA – Girls’ Day / Dan devojčica

(na pojedinim lokacijama i Boys’ Day / Dan dečaka)

 KADA – 25. april 2013. godine

 GDE – u gradovima širom Srbije, kako za osnovce kroz saradnju privrede i škola, tako i za srednjoškolce/ke kroz saradnju privrede i kancelarija za mlade

Istorijat dana

Manifestacija Girls’ Day je nastala u Americi pod nazivom “Take our daughters/sons to work day”, a ove godine se slavi dvadesetogodišnjica od početka organizovanja ovog programa (više informacija na: http://www.daughtersandsonstowork.org).

U Evropi je prvi put organizovana u Nemačkoj u aprilu 2001. godine, na inicijativu Nemačkog ministarstva za nauku i istraživanje, Nemačke federacije sindikata i Inicijative 21. Tada je učestvovalo 1.800 devojčica u okviru 39 događaja širom zemlje, a od tada događaj raste i broj učesnica se povećava. Samo u 2010. godini, više od 122.000 devojčica je provelo radni dan u više od 9,600 kompanija, a od  početka inicijative samo u Nemačkoj je učestvovalo više od milion devojčica.

Uspešnost ove manifestacije ogleda se i u činjenici da Evropsko socijalni fond podržava aktivnosti Girls’ Day u sve više zemalja i da sve veći broj evropskih zemalja preuzima ovaj koncept. Dodatni događaji koji promovišu tehničke nauke kao izbor za devojke, razvijeni na osnovu Girls’ Day modela  organizovani su u Austriji, Luksemburgu, Belgiji, Poljskoj,  Švajcarskoj i Holandiji, a aktivnosti koje prelaze granice zemalja su uspostavljene u Austriji, Luksemburgu, Poljskom i Holandijom. Ove koordinirane aktivnosti se održavaju istog dana u svakoj od ovih zemalja, četvrtog četvrtka u aprilu, čineći Girls’ Day manifestacijom zaista međunarodnog karaktera.

Cilj manifestacije

Cilj manifestacije je stvaranje mogućnosti da se devojčice upoznaju sa netipičnim ženskim profesijama, u oblastima informaciono-komunikacionih tehnologija, prirodnih nauka i inženjerstva, a koja nude velike poslovne mogućnosti i da ujedno devojčice/devojke budu inspirisane ženama koje su postigle uspeh u svojim profesionalnim karijerama.

Učenicama koje svoje buduće zanimanje vide u ovoj oblasti se tokom tog dana omogućava da se u radnom okruženju upoznaju (raspitaju) i steknu praktično iskustvo (isprobavanje prakse) o oblastima rada i različitim zanimanjima. Time se one osnažuju da se pri odabiru škole i budućeg zanimanja rukovode ličnim interesovanjima i sposobnostima, ali i da donesu blagovremenu i informisanu odluku na osnovu iskustva.

Naši partneri

GIZ BOSS i Udruženje Poslovnih Žena  po prvi put su kroz saradnju uspešno realizovali Girls’ Day u Srbiji 26.aprila 2012.godine, Dan devojčica koji je bio fokusiran na savremene tehnologije i inženjerstvo, prirodne nauke, oblasti koje nude velike poslovne perspektive a u kojima su žene veoma malo zastupljene. Manifestacija se realizovala u saradnji sa velikim brojem partnera iz privrede, ali i univerzitetima, naučnim institutima, poslovnim ženama, školama – učenicama 7. i 8. razreda, predstavnicima/cama lokalne uprave i medijima, i uz podršku Ministarstva prosvete i nauke.

Ove godine uključiće se i preduzeća preko inostranih i domaćih privrednih komora, raznih poslovnih udruženja, kao i lokalnih samouprava, a koncept će biti  testiran i za srednjoškolski uzrast kroz saradnju sa kancelarijama za mlade. Ovo je takođe prilika da se na sistemski način omogući realizacija realnih susreta,u skladu sa ciljevima petofaznog programa profesionalne orijentacije.

Uticaj

Značajno je da celoukupni događaj pokrene i druge važne aktere u okruženju, na primer porodice, škole i nastavnički kadar, buduće poslodavce i medije, kao i mlade da rade na prevazilaženju rodno specifičnih stereotipa o svetu rada i zanimanja. Stoga se u okviru ove aktivnosti puno polaže na rad sa javnošću, senizibilizaciju i kvalifikovanje aktera.

Rezultat

Mart 2012 – Jun 2012.

Udruženje poslovnih žena Srbije prvi put je organizovalo manifestaciju 26. aprila 2012. godine u 23 grada širom Srbije, a u saradnji sa projektom “Profesionalna orijentacija na prelasku u srednju školu”, koji realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ). Projekat je prošle godine finansijski podržao GIZ.

U manifestaciji Dan devojčica 2012. učestovalo je 58 preduzeća, 62 osnovne škole i oko 500 devojčica iz cele Srbije.

Tokom događaja, devojčice su posetile odabrane kompanije, fakultete i istraživačke centre. Na taj način su dobile priliku da kroz realne susrete dobiju neophodne informacije o profesijama u kojima žene profesionalno nisu dovoljno zastupljene.

Posetite Facebook stranicu Dana devojčica 2012.

Posetite YouTube kanal Dana devojčica 2012.

Analiza iskustava sa organizacije ovog događaja i naučene lekcije doprinose nastojanjima da manifestacija Girls’ Day / Boys’ Day postane manifestacija nacionalnog karaktera, uz izgradnju sistemskog rešenja za realne susrete u okviru programa profesionalne orijentacije i širem promovisanju realnih susreta među predstavnicima/cama privrede i drugim relevantnim institucijama.

 • Iskustvo u pripremi i realizaciji realnog susreta u saradnji sa preduzećima koja su obučena za organizaciju realnih susreta;
 • Zajednička obuka sa predstavnicima/cama sveta rada, kao prilika da učimo jedni od drugih i zajednički osmislimo realne susrete;
 • Priručnik kao vodič za saradnike/ce, nastavnike/ce, koordinatore/ke iz preduzeća za realizaciju realnih susreta
 • Podrška mentora/ki u pripremi i realizaciji manifestacije

Uslovi za učešće škola na manifestaciji

 • Udaljenost škole od grada u kome se nalazi preduzeće za realizaciju realnog susreta ne treba da bude veća od 60km,
 • Saglasnost i podrška stručnih i upravnih organa škole za učešće u manifestaciji,
 • Realizacija radionica po programu profesionalne orijentacije za module samospoznaja, informisanje o zanimanjima i karijeri, putevi obrazovanja i realni susreti sa svetom rada i zanimanja,
 • Imenovanje odgovorne/ih osoba za realizaciju manifestacije u ime škole
 • Evidencija broja učenica koje su zainteresovane za oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, prirodnih nauka i inženjerstva,
 • Učešće odgovorne osobe/koordinatora za profesionalnu orijentaciju ispred škole na jednodnevnoj radionici planiranja sa predstavnicima privrede i mentorima. U zavisnosti od grada u kome se škola nalazi, učešće u radionici biće unapred najavljeno i dogovoreno
 • Dobijanje saglasnosti od roditelja učenica za učešće u manifestaciji,
 • Organizacija dolaska učenica do preduzeća i podrška učenicama za ostvarivanje ciljeva realnih susreta u preduzeću u trajanju do najviše četiri sata,
 • Povratna informacija i evaluacija manifestacije.

 

Vaše učešće u ovoj manifestaciji  utiče na dalji razvoj profesionalne orijentacije u vidu realnih susreta, i ujedno izgrađuje partnerstvo i saradnju između obrazovnog sistema i sveta rada.

Prijava za preduzeća je u toku i vrši se preko linka http://profesionalnaorijentacija.org/preduzeca/ a škole će biti kontaktirane u narednim danima od strane rukovodilaca/rukovoditeljki timova za profesionalnu orijentaciju u njihovoj lokalnoj zajednici (RuTIPO).