Girls Day, 26. april 2012

23. 03. 2012., SLIDESHOW

ŠTA – Girls Day / Dan devojčica

KADA – 26. april 2012. godine

GDE – u gradovima: Čačak, Niš, Niška Banja, Bor, Leskovac Šabac, Valjevo, Loznica, Užice, Požega, Kosjerić, Ivanjica, Čajetina, Kragujevac, Smederevo, Požarevac, Beograd, Novi Sad, Kikinda, Zrenjanin, Kruševac.

Istorijat dana

Manifestacija Girls Day je nastala u Americi, a u Evropi je prvi put organizovana u Nemačkoj u aprilu 2001. godine, na inicijativu Nemačkog ministarstva za nauku i istraživanje, Nemačke federacije sindikata i Inicijative 21. Tada je učestvovalo 1.800 devojčica u okviru 39 događaja širom zemlje, a od tada događaj raste i broj učesnica se povećava. Samo u 2010. godini, više od 122.000 devojčica je provelo radni dan u više od 9,600 kompanija, a od  početka inicijative samo u Nemačkoj je učestvovalo više od milion devojčica.

Uspešnost ove manifestacije ogleda se i u činjenici da Evropsko socijalni fond podržava aktivnosti Girls Day u sve više zemalja i da sve veći broj evropskih zemalja preuzima ovaj koncept. Dodatni događaji koji promovišu tehničke nauke kao izbor za devojke, razvijeni na osnovu Girls Day modela  organizovani su u Austriji, Luksemburgu, Belgiji, Poljskoj,  Švajcarskoj i Holandiji, a aktivnosti koje prelaze granice zemalja su uspostavljene u Austriji, Luksemburgu, Poljskom i Holandijom. Ove koordinirane aktivnosti se održavaju istog dana u svakoj od ovih zemalja, četvrtog četvrtka u aprilu, čineci Girls Day manifestacijom zaista međunarodnog karaktera.

Cilj manifestacije

Cilj manifestacije je stvaranje mogućnosti da se devojčice upoznaju sa netipičnim ženskim profesijama, u oblastima informaciono komunikacionih tehnologija, prirodnih nauka i inženjerstva, a koja nude velike poslovne mogućnosti i ujedno da budu inspirisane ženama koje su postigle uspeh u svojim profesionalnim karijerama.

Učenicama koje svoje buduće zanimanje vide u ovoj oblasti se tokom tog dana omogućava da se u radnom okruženju upoznaju (raspitaju) i steknu praktično iskustvo (isprobavanje prakse) o oblastima rada i različitim zanimanjima. Time se one osnažuju da se pri odabiru škole i budućeg zanimanja rukovode ličnim interesovanjima i sposobnostima, ali da donesu i blagovremenu i informisanu odluku na osnovu iskustva.

Naši partneri

GIZ BOSS i Udruženje Poslovnih Žena  po prvi put realizuju Girls Day u Srbiji 26.04.2012, fokusiran na savremene  tehnologije i inženjerstvo, prirodne nauke,  oblasti koji nudi velike poslovne perspektive a u kojima su žene veoma malo zastupljene.  Manifestacija se realizuje u saradnji sa velikim brojem partnera iz privrede, preduzećima, univerzitetima, naučnim institutima, poslovnim ženama, školama – učenicama 7. i 8. razreda, predstavnicima lokalne uprave i medijima, i uz podršku Ministarstva prosvete i nauke.

Ove godine koncept će biti  testiran u školama koje su prošle osnovnu obuku i formirale timove za profesionalnu orijentaciju i primenjuju program u radu sa učenicima.  Ovo je takođe je prilika da na sistemski način omogući realizacija realnih susreta,u skladu sa ciljevima profesionalne orijentacije.

Uticaj

Značajno je da  celoukupni događaj pokrene i druge važne aktere u okruženju, na primer, porodice, škole i nastavnički kadar, buduće poslodavce i medije, kao i mlade da rade na prevazilaženju rodno  specifičnih stereotipa. Stoga se u okviru ove aktivnosti puno polaže na rad sa javnošću, senizibilizaciju i kvalifikovanje aktera.

Rezultat

Analiza iskustva ovog događaja i naučene lekcije  doprineće sačinjavanju preporuke da manifestacija Girls Day postane manifestacija nacionalnog karaktera, izgradnji sistemskog rešenja za realne susrete u okviru programa profesionalne orijentacije i širem promovisanju realnih susreta među predstavnicima privrede i drugim relevantnim institucijama.

 • Iskustvo u pripremi i realizaciji realnog susreta u saradnji sa preduzećima koja su obučena za organizaciju realnih susreta;
 • Zajednička obuka sa predstavnicima sveta rada, kao prilika da učimo jedni od drugih i zajednički osmislimo realne susrete;
 • Priručnik kao vodič za saradnike, nastavnike, koordinatore iz preduzeća za realizaciju realnih susreta: Vodič – PREDUZEĆA ZA OSNOVCE;
 • Podrška mentora u pripremi i realizaciji manifestacije;
 • Organizator pokriva nastale putne troškove za nastavnike i devojčice prema pravilima GIZ-a, kao i troškove osveženja i posluženja tokom realnih susreta u preduzećima 26.04.2012. godine.

Uslovi za učešće škola na manifestaciji GIRLS DAY

 • Udaljenost škole od grada u kome se nalazi preduzeće za realizaciju Girls Day ne treba da bude veća od 60km
 • Saglasnost i podrška stručnih i upravnih organa škole za učešće u manifestaciji,
 • Realizacija radionica po programu profesionalne orijentacije za module samospoznaja, informisanje o zanimanjima i karijeri, putevi obrazovanja i realni susreti sa svetom rada i zanimanja,
 • Imenovanje odgovorne/ih osobu za realizaciju Girls Day-a u ime škole
 • Evidencija broja učenica koje su zainteresovane za oblast u oblastima informaciono komunikacionih tehnologija, prirodnih nauka i inženjerstva,
 • Učešće odgovornog osobe /koordinatora za profesionalnu orijentaciju za Girls day ispred škole na jednodnevnoj radionici planiranja sa predstavnicima privrede i mentorima. U zavisnosti od grada u kome se škola nalazi, učešće u radionici koja se organizuje u Čačku, 10.04.2012. i u Beogradu, 11.04.2012. u vremenu od 11.00-15.00 sati,
 • Dobijanje saglasnosti od roditelja učenica za učešće u manifestaciji,
 • Organizacija dolaska učenica do preduzeća i podrška učenicama za ostvarivanje ciljeva realnih susreta u preduzeću u trajanju do najviše četiri sata,
 • Povratna informacija i evaluacija manifestacije.

Vaše učešće u ovoj manifestaciji  utiče na dalji razvoj profesionalne orijentacije kao što su realni susreti, i ujedno izgrađuje partnerstvo i saradnju između obrazovnog sistema i sveta rada. Rok za prijavu škola je 01. april 2012. godine.

Zainteresovane škole popunjavanjem prijave za učešće u manifestaciji Girls Day se obavezuju da ispunjavaju gore navedene uslove.

UPDATE: Prijavljivanje je sada zatvoreno. Hvala.